Polİüretan ve Akrİlİk Enjeksİyonlar
Specifie an alternate text for an image

Negatif yönden su izolasyonu sağlamak için kullanılır. Suyun geldiği noktalardan enjekte edilmek suretiyle betonun içerisine ve arkasına enjekte edilir. Malzeme, suyu gördüğü zaman hacmen 20-30 kat şişerek beton içinde oluşan çatlakları doldurur. Kesitte sürekliliği sağlayarak suyu keser.